2 فکر می‌کنند “سفر – اقامت – ثبت شرکت – اجاره آپارتمان در گرجستان”

    1. همانطور که در قسمت اقامت توضیح داده شده شرط اقامت دایم ۵ سال اقامت موقت در این کشور می باشد . و اقامت موقت نیز سال به سال در صورت پرداخت مالیات بر در آمد و … و نداشتن تخلف شهروندی به شما اعطا میشود . به هیچ عنوان در لحظه اول نمیشود اقامت دایم را از این کشور اخد نمود

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.